Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Έρευνας προς όφελος της παραγωγής

Η αξιοποίηση της “τεκμηριωμένης επιστήμης” έναντι της “ψευδοεπιστήμης” στη λήψη αποφάσεων πολιτικής, η δημιουργία κοινού διοικητικού και νομοθετικού πλαισίου προσέλκυσης και συγκράτησης ερευνητών στην ΕΕ, η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Έρευνας και η συνέχιση των δράσεων της κοινοπραξίας ‘’Prima’’ στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας Ορίζοντας Ευρώπη, απασχόλησαν την Σύνοδο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας για την Έρευνα, στην οποία συμμετείχε ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Μάξιμος Σενετάκης.

Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Έρευνας προς όφελος της παραγωγής admin

Ο υφυπουργός στην παρέμβασή του για την αξιοποίηση της τεκμηριωμένης επιστήμης στη λήψη αποφάσεων πολιτικής, τόνισε τη σημασία του θέματος ενόψει των παγκοσμίων προκλήσεων, όπως ο Covid 19 και η αλλαγή του κλίματος. Ο κ. Σενετάκης ενημέρωσε τους ομολόγους του, ότι η Ελλάδα προς τούτο, έχει δημιουργήσει την Ειδική Γραμματεία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, υπαγόμενη στην Προεδρία της Δημοκρατίας.

Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Έρευνας προς όφελος της παραγωγής admin

”Εύρωστα οικοσυστήματα Έρευνας και Καινοτομίας, με αξιοκρατικό τρόπο λειτουργίας και συμμετοχή των νέων ερευνητών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων πολιτικής μπορούν να διαδραματίσουν, ‘’ρόλο κλειδί’’ στην εν λόγω διαδικασία, να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους ερευνητές και την ερευνητική διαδικασία”, σημείωσε ο κ. Σενετάκης.

Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Έρευνας προς όφελος της παραγωγής admin

Αναφορικά με την προσέλκυση και συγκράτηση ερευνητών στην Ευρώπη, ο υφυπουργός συμμερίστηκε την ανάγκη από κοινού αναγνώρισης του επαγγέλματος του ερευνητή και του τεχνικού της έρευνας, καθώς και την αντιμετώπιση της εργασιακής επισφάλειας, ιδίως των νέων ερευνητών.

Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Έρευνας προς όφελος της παραγωγής admin

“Υποστηρίζουμε το διαφανές και αξιοκρατικό σύστημα πρόσληψης και προαγωγής τους  και την κατοχύρωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των ερευνητών, γενικά, ανεξαρτήτως εναλλαγής εργοδοτών και χώρας απασχόλησης”, τόνισε ο υφυπουργός.

Σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Έρευνας, ο υφυπουργός χαρακτήρισε την Έρευνα και την Καινοτομία, ως επιταχυντές της ανάπτυξης. Αναφέρθηκε δε στα προγράμματα και μέτρα ενίσχυσης τους, καθώς και στην υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων.

Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Έρευνας προς όφελος της παραγωγής admin

Ο υφυπουργός συνεχάρη την ισπανική προεδρία για τις επιτυχείς προσπάθειες της συνέχισης των δράσεων της κοινοπραξίας Prima και μετά το 2024. Στην πρώτη φάση της Κοινοπραξίας οι ελληνικοί φορείς είχαν εξαιρετική επίδοση. Χαιρέτησε δε τη συμμετοχή της Βουλγαρίας για πρώτη φορά στην Κοινοπραξία.

Η Σύνοδος ολοκληρώθηκε με το γεύμα εργασίας, όπου οι υπουργοί αντήλλαξαν απόψεις για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην έρευνα και των νέων σπουδαστών.

ΗΜ.

Μοίρασε το

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΑ