Αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με στόχο καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για την κοινωνία
Αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με στόχο καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για την κοινωνία adminΤην κινητοποίηση των εθνικών μας δυνάμεων με οδηγό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συζήτησα με τον Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Peter Dröll στο πλαίσιο εκδήλωσης “Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης για την Αξιοποίηση της Γνώσης”.
Στόχος μας είναι η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, προκειμένου να δημιουργήσουμε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για την κοινωνία.
Μπορεί μέσα από τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, να αυξάνουμε διαρκώς τις δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη, πλην όμως αν θέλουμε την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας, απαιτείται η συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων που θα επενδυθούν στην Ε&Α.

ΗΜ.

Μοίρασε το

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΑ