Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά νέα εθνική πρόκληση!
Συζήτηση για την ΤΝ

Παρευρέθηκα στο AI Summit το οποίο διοργάνωσε η CLEON Conferences & Communications υπό την αιγίδα του ΣΕΒ.
Η τεχνητή νοημοσύνη συνιστά ξεκάθαρα νέα εθνική πρόκληση!

Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά νέα εθνική πρόκληση! admin

Στόχος μεταξύ άλλων είναι η αξιοποίηση της στο πεδίο της καινοτομίας, στην αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και στην βελτίωση της παραγωγικότητας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά νέα εθνική πρόκληση! admin

Οφείλουμε να συμφιλιωθούμε με την ιδέα ότι η ΤΝ θα είναι μέρος της ζωής μας και θέτουμε ισχυρές βάσεις ώστε τα οφέλη στην κοινωνία και την οικονομία να είναι πολλαπλασιαστικά.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά νέα εθνική πρόκληση! admin

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι σύμμαχος μας στην προσπάθειά μας να κερδίσουμε το μέλλον που μας αξίζει!

Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά νέα εθνική πρόκληση! admin

ΗΜ.

Μοίρασε το

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΑ