Η εφευρετικότητα είναι τροφοδότης της κοινωνικής ευημερίας
ΚΕΚ - Επίσκεψη OBI

Η εφευρετικότητα του ανθρώπου είναι τροφοδότης της κοινωνικής ευημερίας! Καθορίζει την ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου μιας χώρας και συμβάλει στην ανάπτυξη της.

Η εφευρετικότητα είναι τροφοδότης της κοινωνικής ευημερίας admin

Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να δημιουργεί τις συνθήκες, ώστε η εφευρετικότητα των ανθρώπων να βρίσκει πρόσφορο έδαφος.

Η εφευρετικότητα είναι τροφοδότης της κοινωνικής ευημερίας admin

Βασική συνθήκη είναι η προστασία κάθε ευρεσιτεχνίας.

Η εφευρετικότητα είναι τροφοδότης της κοινωνικής ευημερίας admin

Ο ΟΒΙ ως σύστημα προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας αναφορικά με τις εφευρέσεις διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο.

Για αυτό, ως υπουργείο Ανάπτυξης μεριμνούμε για τον διαρκή εκσυγχρονισμό του συστήματος προστασίας, συμβάλλοντας στην τεχνολογική και βιομηχανικής ανάπτυξης της χώρας.

Η εφευρετικότητα είναι τροφοδότης της κοινωνικής ευημερίας admin

Η εφευρετικότητα είναι τροφοδότης της κοινωνικής ευημερίας admin

ΗΜ.

Μοίρασε το

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΑ